Opublikowano 04 sierpnia 2022 r.

Zawsze byliśmy zrównoważeni

Zrównoważony rozwój jest istotną częścią strategii przedsiębiorstwa. Jest to udokumentowane w wytycznych przedsiębiorstwa, rocznych celach dla przedsiębiorstwa i jego pracowników, specjalnie opracowanych planach szkoleniowych oraz stałej wymianie z organizacjami i instytucjami zawodowymi.
Dotyczy to również długotrwałej współpracy ze wszystkimi partnerami biznesowymi, którzy realizują te cele tak samo jak kierownictwo i pracownicy firmy DEFLEX® każdego dnia z inwencją, zaangażowaniem i radością.

Ciągłe dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów

Technologia budynku została już w 2009 roku przestawiona na wytwarzanie ciepła przez systemy pomp ciepła. Jednocześnie powierzchnie dachowe zostały niemal w całości wyposażone w system fotowoltaiczny do wytwarzania energii elektrycznej.

Przy istniejącym modelu firmy wykluczone jest zanieczyszczenie gleby. Wszelkie opary, które wydostają się podczas produkcji są w 100% filtrowane zanim opuszczą budynek jako powietrze wylotowe.

W pełni i częściowo elektryczne samochody służbowe są już w użyciu od kilku lat. Istniejące we flocie pojazdy są stopniowo wymieniane na tę technologię przyszłości. Odpowiednia stacja e-fill znajduje się oczywiście na terenie firmy.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe

Resztki materiałów są zbierane oddzielnie zarówno w produkcji jak i w administracji, przechowywane w pojemnikach i poddawane recyklingowi w sposób zrównoważony. W połowie 2022 roku DEFLEX® został członkiem A|U|F e.V. - stowarzyszenia, które gwarantuje, poprzez zainicjowany cykl recyklingu aluminium, że wysokiej jakości profile aluminiowe są ponownie produkowane ze złomu, a cenny materiał pozostaje w UE.

Niezbędne opakowania w firmie DEFLEX® składają się głównie z kartonu pochodzącego z recyklingu. Opakowania z tworzyw sztucznych stosowane są tylko w szczególnych przypadkach. Zazwyczaj zużyta tektura jest poddawana recyklingowi za pomocą maszyny do produkcji opakowań i przetwarzana na materiał wypełniający dla ekologicznej ochrony produktów DEFLEX®.

Zrównoważony rozwój w całości

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie DEFLEX®? Wystarczy pobrać broszurę dotyczącą zrównoważonego rozwoju.