Ochrona danych i OWU

Ochrona danych i AGB

Cieszymy się, że odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa w tym miejscu o tym, jakie Państwa dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i do jakich celów są one wykorzystywane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy oferty internetowej firmy DEFLEX-Dichtsysteme GmbH, dostępnej pod domeną deflex.de i różnymi subdomenami ("nasza strona").

1. kto jest odpowiedzialny i jak mogę się z nim skontaktować?

1.1 Osoba odpowiedzialna

do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18-22
D-47445 Moers
Niemcy

49 (0) 2841 / 88 88 - 0
Fax: + 49 (0) 2841 / 88 88 - 199

info@deflex.de
www.deflex.de

1.2 Inspektor ochrony danych

Dr Nils Helmke
AGAD Service GmbH
Waldring 43 - 47
D-44789 Bochum

datenschutz@agad-service.de

2. o czym to jest?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności spełnia wymogi prawne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Informacje, w przypadku których nie możemy (lub możemy tylko z niewspółmiernym wysiłkiem) ustalić powiązania z Państwa osobą, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) zawsze wymaga podstawy prawnej i określonego celu.

Przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma uzasadnionych podstaw do dalszego przechowywania danych. W poszczególnych operacjach przetwarzania poinformujemy Państwa o konkretnych okresach przechowywania lub kryteriach przechowywania. Niezależnie od tego przechowujemy Państwa dane osobowe w pojedynczych przypadkach w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych oraz jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

3. kto dostaje moje dane?

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej, ujawniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów i jest objęte podstawą prawną w danym przypadku (np. zgoda lub zabezpieczenie uzasadnionych interesów). Ponadto w pojedynczych przypadkach ujawniamy dane osobowe osobom trzecim, jeżeli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Możliwymi odbiorcami mogą być wówczas np. organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

O ile przy obsłudze naszej strony internetowej korzystamy z usługodawców, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 DSGVO, mogą oni być odbiorcami Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w przeglądzie poszczególnych operacji przetwarzania.

4. czy używasz plików cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i są tam przechowywane. Alternatywnie do stosowania plików cookie, informacje mogą być również zapisywane w lokalnej pamięci masowej przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania (technicznie niezbędne pliki cookie). Inne pliki cookie umożliwiają nam jednak przeprowadzanie różnych analiz, dzięki czemu jesteśmy w stanie np. rozpoznać przeglądarkę, z której Państwo korzystają, gdy ponownie odwiedzają naszą stronę internetową, oraz przekazać nam różne informacje (nieistotne pliki cookie). Za pomocą plików cookie możemy między innymi sprawić, że nasza strona internetowa będzie dla Państwa bardziej przyjazna i skuteczna, na przykład poprzez śledzenie sposobu korzystania z naszej strony internetowej i określanie preferowanych ustawień (np. ustawień kraju i języka). Jeśli osoby trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, zbierają je bezpośrednio z Twojej przeglądarki. Cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Nie mogą one wykonywać programów ani zawierać wirusów.

W poszczególnych operacjach przetwarzania podajemy informacje o poszczególnych usługach, do których wykorzystujemy pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies można znaleźć w ustawieniach plików cookies lub w Menedżerze Zgody na tej stronie.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z warunkami przepisów ustawowych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:
- informacje zgodnie z art. 15 GDPR o przechowywanych na Twój temat danych w postaci zrozumiałych informacji o szczegółach przetwarzania, a także kopia Twoich danych;
- sprostowanie zgodnie z art. 16 GDPR nieprawidłowych lub niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
- usunięcie zgodnie z art. 17 DSGVO przechowywanych przez nas danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
- Ograniczenie przetwarzania na podstawie art. Art. 18 DSGVO, o ile zakwestionowano prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 DSGVO.
- Przeniesienie danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone za pomocą zautomatyzowanych procedur. Otrzymasz swoje dane w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
- Sprzeciw na podstawie art. 21 DSGVO wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie istnieje, jeżeli można wykazać nadrzędne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie istnieje w przypadku poszczególnych operacji przetwarzania, jest to tam wskazane.
- Odwołanie zgodnie z art. 7 (3) DSGVO udzielonej przez Państwa zgody ze skutkiem na przyszłość.
- Skarga na podstawie art. 77 GDPR do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza GDPR. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

6. jak szczegółowo będą przetwarzane moje dane?

W dalszej części informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku podania danych i odpowiednim okresie przechowywania. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, nie ma miejsca.

6.1 Udostępnienie strony internetowej

Rodzaj i zakres przetwarzania
Podczas dostępu i korzystania z naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje na nasz serwer. Następujące informacje są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika:
- Adres IP komputera żądającego dostępu
- Data i godzina dostępu
- Nazwa i adres URL pobranego pliku
- Strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referrer URL)
- Używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f DSGVO. Gromadzenie danych i przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Nie ma prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu wyjątku na podstawie art. 21 (1) DSGVO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, jednak wywołanie naszej strony internetowej nie jest technicznie możliwe bez podania danych.

Okres przechowywania
Wyżej wymienione dane będą przechowywane przez czas wyświetlania strony internetowej [a z przyczyn technicznych maksymalnie przez [7 dni]].

6.2 Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci możliwość kontaktu z nami poprzez udostępniony formularz. Informacje zebrane za pomocą pól obowiązkowych są niezbędne do przetworzenia żądania. Ponadto mogą Państwo dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.
Podczas korzystania z formularza kontaktowego Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzanie Państwa danych poprzez wykorzystanie naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i opracowania Państwa zapytania na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO. O ile Państwa zapytanie dotyczy istniejącego z nami stosunku umownego, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, ale przetworzenie Państwa żądania nie jest możliwe bez podania informacji z pól obowiązkowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo podawania tych danych, prosimy o kontakt w inny sposób.

Okres przechowywania danych
Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na podstawie zgody, przechowujemy dane zebrane dla każdego zapytania przez okres trzech lat, licząc od momentu zakończenia zapytania lub do momentu cofnięcia zgody.

6.3 Newsletter

Rodzaj i zakres przetwarzania
Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać nasz newsletter, zbieramy Twój adres e-mail [i imię] i przechowujemy te informacje wraz z datą rejestracji i Twoim adresem IP. Następnie otrzymają Państwo e-mail, w którym należy potwierdzić rejestrację do newslettera (double opt-in).
Newsletter jest wysyłany bezpośrednio przez nas. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym w rozumieniu art. 28 DSGVO.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania newslettera na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Poprzez rezygnację z newslettera mogą Państwo w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji zgodnie z art. 7 (3) DSGVO ze skutkiem na przyszłość. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, ale nie jest możliwe wysyłanie newslettera bez podania danych.

Okres przechowywania
Po zarejestrowaniu się do newslettera przechowujemy dane przez maksymalnie] do momentu potwierdzenia rejestracji. Po udanym potwierdzeniu przechowujemy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody (rezygnacji z newslettera).

6.4 Rejestracja konta klienta

Rodzaj i zakres przetwarzania
W ramach realizacji zamówienia zbieramy Twoje dane osobowe w celu rejestracji konta klienta. Możesz wybrać, czy chcesz zamówić jako gość, czy zarejestrować stałe konto użytkownika. Informacje zbierane podczas rejestracji za pośrednictwem pól obowiązkowych są w obu przypadkach identyczne i są niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Podczas rejestracji stałego konta użytkownika zbieramy również hasło, które użytkownik sam definiuje. Ponadto mogą Państwo dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za niezbędne do realizacji zamówienia.
Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim (np. dostawcom usług wysyłkowych / spedytorom) i podmiotom realizującym zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rejestracji konta klienta, aby zrealizować umowę z Tobą na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO. Istnieje umowny obowiązek podania Państwa danych, o ile dotyczą one pól obowiązkowych, ponieważ informacje te są niezbędne do identyfikacji Państwa, jak również do realizacji umowy z naszej strony. Nie ma prawnego obowiązku podawania tych danych. Bez podania tych informacji nie jest możliwe złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym, a tym samym zawarcie umowy. Nie ma obowiązku dobrowolnego podawania dodatkowych informacji. Możliwe jest również złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym bez ujawniania dobrowolnie podanych informacji.
Dodatkowe przetwarzanie Państwa hasła do rejestracji stałego konta użytkownika odbywa się w celu udostępnienia konta klienta oraz prezentacji Państwa poprzednich zakupów, jak również w celu przechowywania Państwa danych związanych z zakupami (np. przechowywanie adresu do faktury, różnych adresów dostawy) na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Usuwając swoje konto klienta, mogą Państwo w każdej chwili złożyć oświadczenie o odwołaniu zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania
Jeśli zamawiasz jako gość, przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu całkowitego przetworzenia Twojego zamówienia (zakończenia umowy). Jeśli zarejestrują się Państwo na stałe na koncie klienta, będziemy przechowywać Państwa dane związane z zakupem po zakończeniu umowy, aż do odwołania zgody (usunięcia konta klienta). W obu przypadkach dalsze przechowywanie Państwa danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieją prawne
zobowiązania do zachowania danych (np. prawo podatkowe i handlowe).

6.5 Matomo (dawniej Piwik)

Rodzaj i zakres przetwarzania
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie oprogramowania open source Matomo (dawniej PIWIK). Oprogramowanie ustawia plik cookie w Twojej przeglądarce (informacje o plikach cookie, patrz wyżej). W przypadku wywołania poszczególnych stron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:
1. Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika (anonimowy adres IP)
2. Wywołana strona internetowa
3. Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na stronę dostępową (referrer)
4. Podstrony, na które użytkownik wszedł ze strony dostępowej
5. Czas spędzony na stronie internetowej
6. Częstotliwość wejść na stronę
Korzystamy z wersji oprogramowania hostowanego przez Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław. W procesie tym ww. dane są przetwarzane przez Piwik PRO Sp. z o.o.

Cel i podstawa prawna
Przetwarzamy Państwa dane za pomocą oprogramowania analitycznego Matomo w celu oceny wykorzystania poszczególnych komponentów i treści naszej strony internetowej na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę wyrażają Państwo poprzez ustawienie stosowania plików cookies (baner cookies / Consent Manager), przy czym w każdej chwili mogą Państwo zadeklarować jej odwołanie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania swoich danych. Jeśli nie udzielisz nam zgody, możliwe jest odwiedzanie naszej strony internetowej bez ograniczeń, ale nie wszystkie funkcje mogą być w pełni dostępne.

Okres przechowywania
Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Piwik PRO Sp. z o.o. Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dla Piwik PRO: https://piwik.pro/privacy-security/.

6.6 Obecność na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy tzw. fan page lub konta lub kanały w wymienionych poniżej sieciach, aby dostarczać Państwu informacje i oferty również w ramach sieci społecznościowych oraz oferować dalsze sposoby kontaktu z nami i informowania o naszych ofertach. W dalszej części informujemy, jakie dane my lub dana sieć społecznościowa przetwarzają od Państwa w związku z wywołaniem i korzystaniem z naszych fanpage'y/kont.

Dane, które przetwarzamy od Ciebie
Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami za pośrednictwem komunikatora lub wiadomości bezpośredniej za pośrednictwem odpowiedniej sieci społecznościowej, zasadniczo przetwarzamy Twoją nazwę użytkownika, której używasz, aby się z nami skontaktować, a także, w stosownych przypadkach, przechowujemy inne dane, które podajesz, w zakresie, w jakim jest to konieczne do przetworzenia/odpowiedzenia na Twoje żądanie.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 f) DSGVO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora).

(Statyczne) dane dotyczące użytkowania, które otrzymujemy z sieci społecznościowych
Otrzymujemy zautomatyzowane statystyki dotyczące naszych kont za pośrednictwem funkcjonalności Insights. Statystyki obejmują m.in. łączną liczbę odsłon, polubień, informacje o aktywności na stronie i interakcjach z postami, zasięg, wyświetlenia wideo oraz informacje o proporcjach kobiet/mężczyzn wśród naszych fanów/followerów.
Statystyki zawierają jedynie dane zbiorcze, których nie można odnieść do poszczególnych osób. Dzięki temu nie jesteś dla nas identyfikowalny.

Jakie dane przetwarzają od Państwa portale społecznościowe
Aby móc przeglądać treści naszych fanpage'y lub kont, nie muszą Państwo być członkami danego portalu społecznościowego i w tym zakresie nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika w danym portalu społecznościowym.

Należy jednak pamiętać, że sieci społecznościowe zbierają i przechowują również dane od osób odwiedzających stronę internetową bez konta użytkownika w momencie wywołania danej sieci społecznościowej (np. dane techniczne, aby móc wyświetlić Państwu stronę internetową) oraz wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, nad którymi nie mamy kontroli. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej (patrz odpowiednie linki powyżej).

Jeśli chcą Państwo wchodzić w interakcje z treściami na naszych stronach/kontach fanowskich, np. komentować, udostępniać lub lubić nasze posty/wkłady i/lub kontaktować się z nami za pomocą funkcji komunikatora, wymagana jest wcześniejsza rejestracja w danym serwisie społecznościowym i podanie danych osobowych.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe w ramach korzystania z nich przez Państwa. Według naszej wiedzy Państwa dane są przechowywane i przetwarzane w szczególności w związku ze świadczeniem usług danej sieci społecznościowej, a także w celu analizy zachowań użytkowników (przy użyciu plików cookie, pikseli/web beacons i podobnych technologii), na podstawie których wyświetlane są reklamy oparte na Państwa zainteresowaniach zarówno w ramach danej sieci społecznościowej, jak i poza nią. Nie można wykluczyć, że Twoje dane będą przechowywane przez sieci społecznościowe poza UE/EOG i przekazywane osobom trzecim.

Informacje dotyczące m.in. dokładnego zakresu i celów przetwarzania Państwa danych osobowych, okresu przechowywania/usuwania, jak również wytyczne dotyczące stosowania plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z sieci społecznościowych znajdują się w polityce prywatności/polityce plików cookie sieci społecznościowych. Tam też znajdziesz informacje o swoich prawach i możliwościach sprzeciwu.

6.6.1 Strona na Facebooku

Kiedy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku, Facebook zbiera między innymi Twój adres IP i inne informacje, które są obecne na Twoim komputerze w postaci plików cookies. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorom stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Facebook udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem: https://facebook.com/help/pages/insights.

Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat poszczególnych użytkowników za pomocą przekazywanych informacji statystycznych. Używamy tych informacji tylko po to, aby odpowiedzieć na zainteresowania naszych użytkowników oraz aby stale ulepszać naszą obecność w sieci i zapewnić jej jakość.

Zbieramy Twoje dane za pośrednictwem naszego fan page'a wyłącznie w celu realizacji ewentualnego świadczenia w zakresie komunikacji i interakcji z nami. Zbiór ten obejmuje zazwyczaj Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje o profilu, które udostępniasz "publicznie".

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest nasz uzasadniony interes biznesowy i komunikacyjny polegający na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 (1) f) DSGVO. Jeżeli jako użytkownik wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych wobec danego dostawcy sieci społecznościowej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 DSGVO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych odbywa się u dostawcy sieci społecznościowej, nasz dostęp do Twoich danych jest ograniczony. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do Twoich danych. Z tego powodu tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu realizacji praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Najskuteczniejszym sposobem dochodzenia swoich praw jest więc bezpośredni kontakt z dostawcą usług.

Za treści osobiste na fanpage'u odpowiadamy wspólnie z Facebookiem. Prawa osób, których dotyczą dane, mogą być dochodzone zarówno wobec Facebook Ireland, jak i wobec nas.
Główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Facebooku zgodnie z GDPR, a Facebook wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z GDPR w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, Facebook Ireland udostępnia osobom, których dane dotyczą, istotę dodatku Page Insights.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights oraz wszystkich innych informacji wynikających z art. 13 GDPR, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookies na terminalach użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie Facebooka (umowa dodatkowa z Facebookiem): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

6.6.2 Strona Instagram

Kiedy odwiedzasz naszą stronę Instagram zbiera między innymi Twój adres IP oraz inne informacje, które są obecne na Twoim komputerze w postaci plików cookies. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorowi stron na Instagramie, informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony na Instagramie. Instagram dostarcza bardziej szczegółowych informacji na ten temat pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460?helpref=related.

Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosków na temat poszczególnych użytkowników za pomocą przekazywanych informacji statystycznych. Używamy tych informacji tylko po to, aby odpowiedzieć na zainteresowania naszych użytkowników oraz aby stale ulepszać naszą obecność w sieci i zapewnić jej jakość.

Zbieramy Twoje dane za pośrednictwem naszego fan page'a wyłącznie w celu realizacji ewentualnego świadczenia w zakresie komunikacji i interakcji z nami. Zbiór ten obejmuje zazwyczaj Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje o profilu, które udostępniasz "publicznie".

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest nasz uzasadniony interes biznesowy i komunikacyjny polegający na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 (1) f) DSGVO. Jeżeli jako użytkownik wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych wobec danego dostawcy sieci społecznościowej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 DSGVO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych odbywa się u dostawcy sieci społecznościowej, nasz dostęp do Twoich danych jest ograniczony. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do Twoich danych. Z tego powodu tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu realizacji praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Najskuteczniejszym sposobem dochodzenia swoich praw jest więc bezpośredni kontakt z dostawcą usług.

Za treści osobiste na fanpage'u odpowiadamy wspólnie z Instagramem. Prawa osób, których dotyczą dane, mogą być dochodzone zarówno wobec Facebook Ireland, jak i wobec nas.
Główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Instagramie na mocy GDPR, a Instagram wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z GDPR w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, Facebook Ireland przekazuje istotę dodatku Page Insights osobom, których dane dotyczą.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights oraz wszystkich innych informacji wynikających z art. 13 GDPR, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookies na terminalach użytkowników.

Więcej wskazówek znajdziesz bezpośrednio na Instagramie: https://help.instagram.com/519522125107875.

6.7 Menedżer tagów Google

Rodzaj i zakres przetwarzania
Używamy Google Tag Manager od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer tagów Google służy do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu i umożliwia nam kontrolowanie dokładnej integracji usług na naszej stronie internetowej.

Pozwala nam to na elastyczną integrację dodatkowych usług w celu analizy dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Menedżera tagów Google opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Zaangażowane spółki amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy są certyfikowani zgodnie z Ramami Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amerykańskie, które nie są certyfikowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Ponadto przed takim przekazaniem do kraju trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze treści (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą wystąpić nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w kraju trzecim, których dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

Czas przechowywania
Na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

6.8 Udział w konkursie "Insect Conservationist of the Year".

Gdy zarejestrujesz się do konkursu "Owadoznawca Roku", Twoje dane z formularza rejestracyjnego, Twoja "historia" i przesłane zdjęcia będą przechowywane. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu i publikacji wyniku. Podstawą prawną przetwarzania danych w trakcie realizacji konkursu jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) DS-GVO, a w przypadku przetwarzania w trakcie publikacji wyniku art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) DS-GVO.

Prace konkursowe poszczególnych uczestników oraz zwycięzca konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz stronach mediów społecznościowych.

Dane pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu konkursu). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

7. zmiana niniejszej polityki prywatności

Ciągły rozwój Internetu i związane z tym zmiany obowiązujących norm prawnych sprawiają, że konieczne jest okresowe dostosowywanie naszego oświadczenia o ochronie danych. DEFLEX® zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w każdej chwili zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych.

 

Ogólne zasady i warunki

Odpowiedzialny za treść: DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Oświadczenie

1. treść oferty internetowej:
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody na umyślne działanie lub rażące zaniedbanie ze strony firmy DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH.

2. odsyłacze i linki:
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odsyłacze lub linki z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych:
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody firmy DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH jest zabronione.

Dotyczy to w szczególności marek następujących firm i stowarzyszeń, takich jak Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V., DQS GmbH, DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle, IQNet - The International Certification Network (Berno, Szwajcaria), aluplast GmbH (Karlsruhe), Corona Gmbh (Relingen), Inoutic / Deceuninck GmbH (Bogen), heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (Verl), GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH (Tanna), Kömmerling - profine GmbH (Troisdorf), REHAU GmbH (Guntramsdorf), VEKA AG (Sendenhorst), Schüco International KG (Bielefeld), HUECK GmbH & Co. KG (Lüdenscheid), Hartmann Fensterwerk T. Hartmann (Kirchardt-Berwangen), Wicona - Sapa Building Systems GmbH (Ulm), Hydro Aluminium Deutschland GmbH (Grevenbroich), Kawneer - Alcoa Aluminium Deutschland Inc (Iserlohn), Jansen AG (Oberriet, Szwajcaria), RAICO Bautechnik GmbH (Pfaffenhausen) itd.

4. ochrona danych zgodnie z DSGVO:
Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Dalsze informacje na temat ogólnej ochrony danych zgodnie z DSGVO (niemieckie rozporządzenie o ochronie danych) można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli fragmenty lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, to treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.