Jakość

Testowane i monitorowane

Klienci DEFLEX® mogą polegać na sprawdzonej i monitorowanej jakości produktów. Na przykład narzędzia w certyfikowanych liniach produkcyjnych ustawiamy wyłącznie w Europie, ale głównie w Niemczech. "Designed and made in Germany" jest mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy.

Wiele produktów DEFLEX® poddawanych jest wstępnemu badaniu typu - jako element i podstawa do wymaganego przez producentów okien i fasad obowiązku oznakowania CE.

Porozmawiaj z nami o wyborze odpowiedniego produktu w zakresie wzornictwa i materiału, ponieważ DEFLEX® ma wiele cech, które mogą Cię zainspirować!

Produkty DEFLEX® podlegają ścisłej kontroli jakości. Zarządzanie jakością jest certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2015 i podkreśla naszą troskę o odpowiedzialne zapewnienie jakości.

Od 1994 roku stawiamy czoła tej odpowiedzialności i stale przyczyniamy się do tego, aby orientacja na klienta, otwartość, ciągłe doskonalenie, jak również dobre relacje z dostawcami były wypełnione energicznym zaangażowaniem i życiem.

Nasz system zarządzania jakością jest stale audytowany przez neutralny instytut. Aktualne świadectwo badania można pobrać tutaj.

ISO EN 9001:2015

Znak CE oficjalnie upoważnia nas do wprowadzania okien i drzwi zewnętrznych na rynek w całej Europie. Z zastrzeżeniem krajowych ograniczeń i cech szczególnych, specyfikacja CE reguluje między innymi tworzenie próbek testowych w drodze do serii produkcyjnej. W związku z tym projektant okien lub drzwi zewnętrznych zobowiązuje się do poddania wstępnie zmontowanego wyrobu wstępnemu badaniu przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z właściwościami użytkowymi określonymi w normie DIN EN 14351 oraz do poddania go badaniu. Powstały w ten sposób raport z badań wstępnych (ITT) jest następnie udostępniany faktycznemu monterowi, czyli osobie, która ostatecznie wprowadza gotowy produkt na rynek, na podstawie hierarchicznej klasyfikacji.

Dzięki sprawdzonemu systemowi partnerskiemu DEFLEX® dajemy naszym przetwórcom ostateczną gwarancję funkcjonalności wszystkich produktów. Nieujawnione ryzyko szczątkowe jest więc pokryte przez renomowaną reasekurację z naszej strony.

Dlatego z czystym sumieniem udzielamy Państwu daleko idącej gwarancji na wiele produktów DEFLEX®.

dowiedzieć się więcej

DEFLEX® opracowuje, montuje i dostarcza profile uszczelniające oraz akcesoria do systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych jako partner w ramach całego systemu. Ponadto produkowane są również zoptymalizowane komponenty systemowe dla indywidualnych rozwiązań klientów. Wykwalifikowany zespół sprzedaży na całym świecie współpracuje z przedstawicielami branży okiennej i metalowej, dostawcami systemów, producentami elementów budowlanych i przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu firma DEFLEX® posiada know-how w zakresie trwałego uszczelniania budynków za pomocą zaawansowanych koncepcji uszczelniania. Stale rozwijane są wysokiej jakości i trwałe materiały uszczelniające dla wszystkich budynków i typów okien.

Certyfikat członkowski DGNB

Wiele produktów DEFLEX® jest uważanych za "artykuły" w ramach REACH. Oznacza to, że jako dostawca artykułów mamy obowiązek informowania naszych klientów o ewentualnych substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy, które są kiedykolwiek obecne w stężeniu większym niż 0,1% w zakupionych u nas produktach. Lista kandydacka tych substancji oficjalnie uznanych za substancje wzbudzające szczególnie duże obawy jest publikowana i stale aktualizowana przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Na bieżąco śledzimy aktualizacje tej listy i zgodnie z wytycznymi REACH automatycznie informujemy naszych klientów, gdy substancja zawarta w stężeniu większym niż 0,1% w zakupionych u nas produktach zostanie uznana za budzącą bardzo duże obawy. Karty bezpieczeństwa i dane techniczne można znaleźć w katalogu online przy poszczególnych produktach.