Veri koruma ve GTC

Veri koruma ve AGB

Web sitemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyuyoruz. Web sitemizi kullanırken kişisel bilgilerinizin korunması ve güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, web sitemizi ziyaret ettiğinizde hangi kişisel verilerinizi topladığımız ve bunların hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında sizi burada bilgilendirmek istiyoruz.

Bu veri koruma beyanı, DEFLEX-Dichtsysteme GmbH'nin deflex.de alan adı ve çeşitli alt alan adları ("web sitemiz") altında erişilebilen İnternet teklifi için geçerlidir.

1. Sorumlu kimdir ve size nasıl ulaşabilirim?

1.1 Sorumlu kişi

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) anlamında kişisel verilerin işlenmesi için

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18-22
D-47445 Moers
Almanya

49 (0) 2841 / 88 88 - 0
Faks: + 49 (0) 2841 / 88 88 - 199

info@deflex.de
www.deflex.de

1.2 Veri Koruma Görevlisi

Dr Nils Helmke
AGAD Service GmbH
Waldring 43 - 47
D-44789 Bochum

datenschutz@agad-service.de

2. Ne hakkında?

Bu gizlilik beyanı, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflık için yasal gerekliliklere uygundur. Bu, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu, örneğin adınız, yaşınız, adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, IP adresiniz veya bir web sitesini ziyaret ederken kullanıcı davranışınız gibi bilgileri içerir. Örneğin anonimleştirme yoluyla şahsınızla bir bağlantı kuramadığımız (veya yalnızca orantısız bir çabayla kurabildiğimiz) bilgiler kişisel veri değildir. Kişisel verilerin işlenmesi (örneğin toplanması, geri alınması, kullanılması, saklanması veya iletilmesi) her zaman yasal bir dayanak ve tanımlanmış bir amaç gerektirir.

Saklanan kişisel veriler, işleme amacına ulaşılır ulaşılmaz silinir ve verilerin daha fazla saklanması için meşru bir gerekçe kalmaz. Belirli saklama süreleri veya saklama kriterleri hakkında sizi bireysel işleme faaliyetlerinde bilgilendireceğiz. Bundan bağımsız olarak, kişisel verilerinizi münferit durumlarda yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için ve yasal saklama yükümlülükleri varsa saklarız.

3. Verilerimi kim alıyor?

Web sitemizde işlediğimiz kişisel verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca amaçların yerine getirilmesi için gerekli olması ve münferit durumda yasal dayanak kapsamında olması halinde (örn. rıza veya meşru menfaatlerin korunması) ifşa ederiz. Ayrıca, yasal taleplerin ileri sürülmesine, uygulanmasına veya savunulmasına hizmet etmesi halinde, kişisel verileri münferit durumlarda üçüncü taraflara ifşa ederiz. Olası alıcılar örneğin kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, mahkemeler vb. olabilir.

Web sitemizin işletilmesi için DSGVO Madde 28 uyarınca görevlendirilmiş işleme kapsamında bizim adımıza kişisel verileri işleyen hizmet sağlayıcıları kullandığımız ölçüde, bunlar kişisel verilerinizin alıcısı olabilir. İşlemcilerin ve web hizmetlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi münferit işleme faaliyetlerine genel bakış bölümünde bulabilirsiniz.

4. Çerez kullanıyor musunuz?

Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarafımızdan son cihazınızın tarayıcısına gönderilen ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerez kullanımına alternatif olarak, bilgiler tarayıcınızın yerel depolama alanında da saklanabilir. Web sitemizin bazı işlevleri, çerezler veya yerel depolama (teknik olarak gerekli çerezler) kullanılmadan sunulamaz. Bununla birlikte, diğer çerezler çeşitli analizler yapmamızı sağlar, böylece örneğin web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde kullandığınız tarayıcıyı tanıyabilir ve bize çeşitli bilgiler iletebiliriz (gerekli olmayan çerezler). Çerezlerin yardımıyla, diğer şeylerin yanı sıra, örneğin web sitemizi kullanımınızı izleyerek ve tercih ettiğiniz ayarları (örneğin ülke ve dil ayarları) belirleyerek web sitemizi sizin için daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirebiliriz. Üçüncü taraflar çerezler aracılığıyla bilgi işliyorsa, bilgileri doğrudan tarayıcınız aracılığıyla toplarlar. Çerezler son cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Programları çalıştıramazlar veya virüs içeremezler.

Çerezleri kullandığımız ilgili hizmetler hakkında bireysel işleme operasyonlarında bilgi veriyoruz. Kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgi, çerez ayarlarında veya bu web sitesinin İzin Yöneticisinde bulunabilir.

Hangi haklara sahibim?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yasal hükümleri uyarınca, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- GDPR Madde 15 uyarınca, hakkınızda saklanan veriler hakkında, işlemenin ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler şeklinde bilgi ve verilerinizin bir kopyası;
- tarafımızdan saklanan yanlış veya eksik verilerin GDPR Madde 16 uyarınca düzeltilmesi;
- Madde uyarınca silme. 17 DSGVO uyarınca tarafımızca saklanan verilerin, ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararı nedenleriyle veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı sürece işlenmesi;
- Madde uyarınca işlemenin kısıtlanması. DSGVO Madde 18, verilerin doğruluğunun tartışmalı olması, işlemenin hukuka aykırı olması, verilere artık ihtiyacımız olmaması ve yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için bunlara ihtiyaç duymanız nedeniyle silinmelerini reddetmeniz veya DSGVO Madde 21 uyarınca işlemeye itiraz etmeniz durumunda.
- DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. a uyarınca rıza kapsamında veya DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. b uyarınca bir sözleşme temelinde bize kişisel veriler sağladığınız ve bunlar tarafımızdan otomatik prosedürler yardımıyla işlendiği sürece, DSGVO Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği. Verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alacaksınız veya teknik olarak mümkün olduğu ölçüde verileri doğrudan başka bir sorumlu tarafa aktaracağız.
- DSGVO Madde 21 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine karşı itiraz, bunun DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. e, f temelinde gerçekleştirildiği ve bunun için özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler olduğu veya itirazın doğrudan reklama yönelik olduğu ölçüde. İşleme için ağır basan zorlayıcı meşru gerekçeler gösterilebiliyorsa veya işleme yasal iddiaların ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerçekleştiriliyorsa itiraz hakkı mevcut değildir. Münferit işleme faaliyetleri için itiraz hakkının mevcut olmadığı durumlarda, bu durum burada belirtilir.
- Verdiğiniz onayın DSGVO Madde 7 (3) uyarınca gelecek için geçerli olmak üzere iptali.
- Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, GDPR'nin 77. Maddesi uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunun. Kural olarak, her zamanki ikamet yerinizin, iş yerinizin veya şirket merkezimizin denetim makamına başvurabilirsiniz.

6. Verilerim detaylı olarak nasıl işlenecek?

Aşağıda, münferit işleme faaliyetleri, veri işlemenin kapsamı ve amacı, yasal dayanak, verilerinizi sağlama yükümlülüğü ve ilgili saklama süresi hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik bir karar alınmaz.

6.1 Web sitesinin sağlanması

İşleme türü ve kapsamı
Web sitemize eriştiğinizde ve kullandığınızda, tarayıcınızın otomatik olarak sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Aşağıdaki bilgiler geçici olarak günlük dosyası olarak adlandırılan bir dosyada saklanır:
- Talep eden bilgisayarın IP adresi
- Erişim tarihi ve saati
- Alınan dosyanın adı ve URL'si
- Erişimin yapıldığı web sitesi (yönlendiren URL)
- Kullanılan tarayıcı ve varsa bilgisayarınızın işletim sistemi ve erişim sağlayıcınızın adı.

Amaç ve yasal dayanak
İşleme, DSGVO Madde 6 paragraf f bendi temelinde web sitemizi görüntülemek ve güvenlik ve istikrarı sağlamak konusundaki ağır basan meşru menfaatimizi korumak için gerçekleştirilir. Verilerin toplanması ve günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. DSGVO Madde 21 (1) kapsamındaki istisna nedeniyle işlemeye itiraz etme hakkı yoktur. Günlük dosyalarının daha fazla saklanması yasalarca gerekli olduğu ölçüde, işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde gerçekleştirilir. Verileri sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur, ancak verileri sağlamadan web sitemizi aramak teknik olarak mümkün değildir.

Saklama süresi
Yukarıda belirtilen veriler, web sitesinin görüntülendiği süre boyunca [ve teknik nedenlerle en fazla [7 gün]] saklanacaktır.

6.2 İletişim formu

İşlemenin türü ve kapsamı
Web sitemizde, size sağlanan bir form aracılığıyla bizimle iletişime geçme fırsatı sunuyoruz. Zorunlu alanlar aracılığıyla toplanan bilgiler, talebi işleme koymak için gereklidir. Ayrıca, iletişim talebinin işleme alınması için gerekli olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri gönüllü olarak sağlayabilirsiniz.
İletişim formunu kullanırken, kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Amaç ve yasal dayanak
İletişim formumuzun kullanımı yoluyla verilerinizin işlenmesi, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayalı olarak talebinizin iletilmesi ve işlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Talebiniz bizimle mevcut bir sözleşme ilişkisiyle ilgili olduğu sürece, işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Verilerinizi sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur, ancak zorunlu alanların bilgileri sağlanmadan talebinizin işlenmesi mümkün değildir. Bu verileri sağlamak istemiyorsanız, lütfen bizimle başka yollarla iletişime geçin.

Saklama süresi
İletişim formunu izninize dayanarak kullanırsanız, her bir talep için toplanan verileri, talebinizin tamamlanmasından başlayarak veya izninizi iptal edene kadar üç yıl süreyle saklarız.

6.3 Haber Bülteni

İşlemenin türü ve kapsamı
Bültenimizi almak için web sitemize kaydolursanız, e-posta adresinizi [ve adınızı] toplar ve bu bilgileri kayıt tarihi ve IP adresinizle birlikte saklarız. Daha sonra haber bültenine kaydınızı onaylamanız gereken bir e-posta alacaksınız (double opt-in).
Haber bülteni doğrudan tarafımızdan gönderilmektedir. Verileriniz DSGVO Madde 28 kapsamında üçüncü taraflara veya işlemcilere aktarılmayacaktır.

Amaç ve yasal dayanak
Verilerinizi, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayanarak haber bülteni göndermek amacıyla işliyoruz. Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek, DSGVO Madde 7 (3) uyarınca istediğiniz zaman gelecek için geçerli olmak üzere iptalinizi beyan edebilirsiniz. Verilerinizi sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur, ancak verilerinizi sağlamadan haber bülteninin gönderilmesi mümkün değildir.

Saklama süresi
Haber bültenine kayıt olduktan sonra, kayıt onaylanana kadar verileri en fazla] süreyle saklarız. Başarılı bir onaydan sonra, siz onayınızı iptal edene kadar (haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar) verilerinizi saklarız.

6.4 Bir müşteri hesabının kaydedilmesi

İşlemenin türü ve kapsamı
Sipariş işlemenin bir parçası olarak, bir müşteri hesabının kaydı için kişisel verilerinizi toplarız. Misafir olarak sipariş vermek veya kalıcı bir kullanıcı hesabı kaydetmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Kayıt sırasında zorunlu alanlar aracılığıyla toplanan bilgiler her iki durumda da aynıdır ve çevrimiçi mağazada siparişin işlenmesi için gereklidir. Kalıcı bir kullanıcı hesabı kaydederken, kendi tanımladığınız bir şifre de topluyoruz. Ayrıca, siparişin işlenmesi için gerekli olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri gönüllü olarak sağlayabilirsiniz.
Kişisel verileriniz yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli olduğu sürece DSGVO Madde 28 uyarınca üçüncü taraflara (örneğin nakliye hizmeti sağlayıcıları / nakliye acenteleri) ve sipariş işleyicilerine aktarılacaktır.

Amaç ve yasal dayanak
Kişisel verilerinizi, DSGVO Madde 6 (1) fıkra b uyarınca sizinle bir sözleşmeyi yerine getirmek için bir müşteri hesabı kaydetmek amacıyla işliyoruz. Zorunlu alanlarla ilgili olduğu sürece verilerinizi sağlamak için sözleşmeye dayalı bir yükümlülük vardır, çünkü bu bilgiler sizi tanımlamak ve tarafımızca sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir. Verileri sağlamak için herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Bu bilgiler sağlanmadan, çevrimiçi mağazamızdaki sipariş ve dolayısıyla bir sözleşmenin imzalanması mümkün değildir. Gönüllü olarak ek bilgi sağlama zorunluluğu yoktur. Gönüllü bilgileri ifşa etmeden çevrimiçi mağazamızdan sipariş vermek de mümkündür.
Kalıcı kullanıcı hesabının kaydı için şifrenizin ek olarak işlenmesi, bir müşteri hesabı sağlamak ve önceki satın alımlarınızın sunumunun yanı sıra satın alma ile ilgili verilerinizin (örneğin fatura adresinin, çeşitli teslimat adreslerinin saklanması) saklanması amacıyla DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayalı olarak gerçekleştirilir. Müşteri hesabınızı silerek, DSGVO Madde 7 paragraf 3 uyarınca istediğiniz zaman gelecek için geçerli olmak üzere iptalinizi beyan edebilirsiniz.

Saklama süresi
Misafir olarak sipariş verirseniz, kişisel verileriniz siparişinizin işlenmesi tamamlanıncaya kadar saklanacaktır (sözleşme sonu). Kalıcı bir müşteri hesabı için kaydolursanız, satın alma ile ilgili verilerinizi, siz onayınızı iptal edene kadar (müşteri hesabının silinmesi) sözleşmenin bitiminden sonra da saklarız. Her iki durumda da, verileriniz yalnızca verilerin saklanması için yasal
yükümlülükler varsa (örneğin vergi ve ticaret hukuku) daha fazla saklanacaktır.

6.5 Matomo (eski adıyla Piwik)

İşleme türü ve kapsamı
Web sitemizde açık kaynaklı yazılım aracı Matomo'yu (eski adıyla PIWIK) kullanıyoruz. Yazılım tarayıcınıza bir çerez yerleştirir (çerezler için yukarıya bakın). Web sitemizin münferit sayfaları çağrıldığında aşağıdaki veriler kaydedilir:
1. Kullanıcının çağırdığı sistemin IP adresinin iki baytı (anonimleştirilmiş IP adresi)
2. Çağrılan web sitesi
3. Çağrılan web sitesi. Kullanıcının erişilen web sitesine eriştiği web sitesi (yönlendiren)
4. Erişilen web sitesinden erişilen alt sayfalar
5. Erişilen web sitesinden erişilen alt sayfalar Web sitesinde geçirilen süre
6. Web sitesine erişim sıklığı
Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polonya tarafından barındırılan yazılımın bir sürümünü kullanıyoruz. Süreç içerisinde yukarıda belirtilen veriler Piwik PRO Sp. z o.o. tarafından işlenmektedir.

Amaç ve yasal dayanak
Verilerinizi, web sitemizin münferit bileşenlerinin ve içeriklerinin kullanımını değerlendirmek amacıyla analiz yazılımı Matomo yardımıyla, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayanarak işliyoruz. Çerezlerin kullanımını ayarlayarak (çerez başlığı / Consent Manager) onayınızı verirsiniz, bununla birlikte DSGVO Madde 7 paragraf 3 uyarınca gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptalinizi de beyan edebilirsiniz. Verilerinizi sağlamak için yasal veya sözleşmeye dayalı bir zorunluluk yoktur. Bize onay vermezseniz, web sitemizi kısıtlama olmaksızın ziyaret etmeniz mümkündür, ancak tüm işlevler tam olarak kullanılamayabilir.

Saklama süresi
İşlenen verilerin belirli saklama süresi tarafımızdan etkilenemez, ancak Piwik PRO Sp. z o.o. tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi Piwik PRO için veri koruma beyanında bulunabilir: https://piwik.pro/privacy-security/.

6.6 Sosyal medya platformlarındaki varlık

Size sosyal ağlarda da bilgi ve teklifler sunmak ve bizimle iletişime geçmeniz ve tekliflerimiz hakkında kendinizi bilgilendirmeniz için size başka yollar sunmak amacıyla aşağıda belirtilen ağlarda sözde hayran sayfaları veya hesapları veya kanalları bulunduruyoruz. Aşağıda, hayran sayfalarımızı/hesaplarımızı çağırmanız ve kullanmanızla bağlantılı olarak bizim veya ilgili sosyal ağın sizden hangi verileri işlediği hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Sizden işlediğimiz veriler
Bizimle ilgili sosyal ağ üzerinden messenger veya doğrudan mesaj yoluyla iletişime geçmek isterseniz, genellikle bizimle iletişime geçmek için kullandığınız kullanıcı adınızı işleriz ve varsa, talebinizi işlemek / yanıtlamak için gerekli olduğu ölçüde sağladığınız diğer verileri saklarız.
Yasal dayanak DSGVO Madde 6 paragraf 1 cümle 1 f)'dir (işleme, kontrolörün meşru menfaatlerini korumak için gereklidir).

(Statik) sosyal ağlardan aldığımız kullanım verileri
Insights işlevleri aracılığıyla hesaplarımızla ilgili otomatik istatistikler alıyoruz. İstatistikler, diğer şeylerin yanı sıra, toplam sayfa görüntüleme sayısını, beğenileri, sayfa etkinlikleri ve gönderi etkileşimleri hakkındaki bilgileri, erişimi, video görüntülemelerini ve hayranlarımız/takipçilerimiz arasındaki erkek/kadın oranına ilişkin bilgileri içerir.
İstatistikler yalnızca tek tek kişilerle ilişkilendirilemeyen toplu veriler içermektedir. Bu sayede kimliğiniz bizim için belirlenemez.

Sosyal ağlar sizden hangi verileri işler
Hayran sayfalarımızın veya hesaplarımızın içeriğini görüntülemek için ilgili sosyal ağa üye olmanız gerekmez ve bu bağlamda ilgili sosyal ağ için bir kullanıcı hesabı gerekmez.

Bununla birlikte, sosyal ağların, ilgili sosyal ağ çağrıldığında kullanıcı hesabı olmayan web sitesi ziyaretçilerinden de veri topladığını ve sakladığını (örneğin, web sitesini size gösterebilmek için teknik veriler) ve üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan çerezleri ve benzer teknolojileri kullandığını lütfen unutmayın. Ayrıntılar için lütfen ilgili sosyal ağın gizlilik politikasına bakın (yukarıdaki ilgili bağlantılara bakın).

Hayran sayfalarımızdaki/hesaplarımızdaki içerikle etkileşime geçmek istediğinizde, örneğin gönderilerimize/katkılarımıza yorum yapmak, paylaşmak veya beğenmek ve/veya mesajlaşma işlevleri aracılığıyla bizimle iletişime geçmek istediğinizde, ilgili sosyal ağa önceden kaydolmanız ve kişisel verilerinizi sağlamanız gerekir.

Sizin tarafınızdan kullanımları kapsamında sosyal ağlar tarafından veri işleme üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bildiğimiz kadarıyla, verileriniz özellikle ilgili sosyal ağın hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak ve ayrıca kullanıcı davranışının analizi için (çerezler, pikseller / web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullanılarak) saklanır ve işlenir, buna dayanarak ilgi alanlarınıza dayalı reklamlar hem ilgili sosyal ağ içinde hem de dışında oynatılır. Verilerinizin sosyal ağlar tarafından AB/AEA dışında saklanacağı ve üçüncü taraflara aktarılacağı göz ardı edilemez.

Diğer hususların yanı sıra, kişisel verilerinizin işlenmesinin tam kapsamı ve amaçları, saklama süresi/silinmesi ve ayrıca sosyal ağların kaydı ve kullanımı bağlamında çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımına ilişkin yönergeler hakkındaki bilgiler, sosyal ağların gizlilik politikasında/çerez politikasında bulunabilir. Burada haklarınız ve itiraz seçenekleriniz hakkında da bilgi bulabilirsiniz.

6.6.1 Facebook sayfası

Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde, Facebook diğer şeylerin yanı sıra IP adresinizi ve bilgisayarınızda bulunan diğer bilgileri çerezler şeklinde toplar. Bu bilgiler, Facebook sayfalarının operatörleri olarak bize Facebook sayfasının kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için kullanılır. Facebook bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bağlantıda sunmaktadır: https://facebook.com/help/pages/insights.

Aktarılan istatistiksel bilgiler aracılığıyla bireysel kullanıcılar hakkında sonuç çıkarmamız mümkün değildir. Bu bilgileri yalnızca kullanıcılarımızın ilgi alanlarına yanıt vermek ve çevrimiçi varlığımızı sürekli olarak iyileştirmek ve kalitesini sağlamak için kullanıyoruz.

Verilerinizi hayran sayfamız aracılığıyla yalnızca bizimle iletişim ve etkileşim için olası bir hükmü gerçekleştirmek amacıyla topluyoruz. Bu koleksiyon genellikle adınızı, mesaj içeriğinizi, yorum içeriğinizi ve "herkese açık" olarak sağladığınız profil bilgilerinizi içerir.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f) uyarınca bir bilgi ve iletişim kanalı sunma konusundaki meşru ticari ve iletişimsel menfaatimize dayanmaktadır. Bir kullanıcı olarak sosyal ağın ilgili sağlayıcısına karşı veri işlemeye onay verdiyseniz, işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 a), Madde 7'ye kadar uzanır.

Gerçek veri işlemenin sosyal ağ sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle, verilerinize erişimimiz sınırlıdır. Yalnızca sosyal ağ sağlayıcısı verilerinize tam olarak erişme yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yalnızca sağlayıcı, kullanıcı haklarınızı (bilgi talebi, silme talebi, itiraz vb.) yerine getirmek için doğrudan uygun önlemleri alabilir ve uygulayabilir. Bu nedenle haklarınızı savunmanın en etkili yolu doğrudan sağlayıcıyla iletişime geçmektir.

Hayran sayfasının kişisel içeriğinden Facebook ile birlikte sorumluyuz. Veri sahibi hakları Facebook İrlanda'ya ve bize karşı ileri sürülebilir.
İçgörüler verilerinin işlenmesine ilişkin birincil sorumluluk GDPR kapsamında Facebook'a aittir ve Facebook, İçgörüler verilerinin işlenmesine ilişkin GDPR kapsamındaki tüm yükümlülüklere uyar, Facebook İrlanda, veri sahiplerine Sayfa İçgörüleri Ekinin özünü sağlar.

Insights verilerinin ve yasal dayanak, denetleyicinin kimliği ve kullanıcı terminallerindeki çerezlerin saklama süresi dahil olmak üzere GDPR Madde 13'ten kaynaklanan diğer tüm bilgilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir karar vermiyoruz.

Daha fazla bilgiyi doğrudan Facebook'ta bulabilirsiniz (Facebook ile Ek Sözleşme): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

6.6.2 Instagram sayfası

Instagram sayfamızı ziyaret ettiğinizde, Instagram, diğer şeylerin yanı sıra, IP adresinizi ve bilgisayarınızda bulunan diğer bilgileri çerezler şeklinde toplar. Bu bilgiler, Instagram sayfalarının operatörü olarak bize Instagram sayfasının kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için kullanılır. Instagram bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bağlantıda sunmaktadır: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460?helpref=related.

Aktarılan istatistiksel bilgiler aracılığıyla bireysel kullanıcılar hakkında sonuç çıkarmamız mümkün değildir. Bu bilgileri yalnızca kullanıcılarımızın ilgi alanlarına yanıt vermek ve çevrimiçi varlığımızı sürekli olarak iyileştirmek ve kalitesini sağlamak için kullanıyoruz.

Verilerinizi hayran sayfamız aracılığıyla yalnızca bizimle iletişim ve etkileşim için olası bir hükmü gerçekleştirmek amacıyla topluyoruz. Bu koleksiyon genellikle adınızı, mesaj içeriğinizi, yorum içeriğinizi ve "herkese açık" olarak sağladığınız profil bilgilerinizi içerir.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, DSGVO Madde 6 paragraf 1 f) uyarınca bir bilgi ve iletişim kanalı sunma konusundaki meşru ticari ve iletişimsel menfaatimize dayanmaktadır. Bir kullanıcı olarak sosyal ağın ilgili sağlayıcısına karşı veri işlemeye onay verdiyseniz, işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 a), Madde 7'ye kadar uzanır.

Gerçek veri işlemenin sosyal ağ sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle, verilerinize erişimimiz sınırlıdır. Yalnızca sosyal ağ sağlayıcısı verilerinize tam olarak erişme yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yalnızca sağlayıcı, kullanıcı haklarınızı (bilgi talebi, silme talebi, itiraz vb.) yerine getirmek için doğrudan uygun önlemleri alabilir ve uygulayabilir. Bu nedenle haklarınızı savunmanın en etkili yolu doğrudan sağlayıcıyla iletişime geçmektir.

Hayran sayfasının kişisel içeriğinden Instagram ile birlikte sorumluyuz. Veri sahibi hakları Facebook İrlanda'ya ve bize karşı ileri sürülebilir.
İçgörüler verilerinin işlenmesine ilişkin birincil sorumluluk GDPR kapsamında Instagram'a aittir ve Instagram, İçgörüler verilerinin işlenmesine ilişkin olarak GDPR kapsamındaki tüm yükümlülüklere uymaktadır, Facebook İrlanda, veri sahiplerine Sayfa İçgörüleri Ekinin özünü sağlamaktadır.

Insights verilerinin ve yasal dayanak, denetleyicinin kimliği ve kullanıcı terminallerindeki çerezlerin saklama süresi dahil olmak üzere GDPR Madde 13'ten kaynaklanan diğer tüm bilgilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir karar vermiyoruz.

Daha fazla ipucunu doğrudan Instagram'da bulabilirsiniz: https://help.instagram.com/519522125107875.

6.7 Google Etiket Yöneticisi

İşlemenin türü ve kapsamı
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dan Google Tag Manager kullanıyoruz. Google Tag Manager, web sitesi etiketlerini bir arayüz üzerinden yönetmek için kullanılır ve web sitemizdeki hizmetlerin hassas entegrasyonunu kontrol etmemizi sağlar.

Bu, web sitemize kullanıcı erişimini analiz etmek için ek hizmetleri esnek bir şekilde entegre etmemize olanak tanır.

Amaç ve yasal dayanak
Google Tag Manager'ın kullanımı, Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayanmaktadır. GDPR ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca.

Kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü ülkelere, özellikle de ABD'ye aktarmayı amaçlıyoruz. ABD'ye veri aktarımı, Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı temelinde GDPR Madde 45 paragraf 1 uyarınca gerçekleştirilmektedir. İlgili ABD şirketleri ve/veya ABD'deki alt yüklenicileri, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (EU-U.S. DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararının bulunmadığı durumlarda (AB-ABD DPF kapsamında sertifikalandırılmamış ABD şirketleri dahil), verilerin alıcıları ile GDPR Madde 44 ve devamı anlamında diğer uygun güvenceler üzerinde anlaşmaya vardık. GDPR üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Aksi belirtilmedikçe, bunlar 4 Haziran 2021 tarihli 2021/914 sayılı Uygulama Kararı (AB) uyarınca AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddeleridir. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE adresinden bu standart sözleşme maddelerinin bir kopyasını görüntüleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, bu tür bir üçüncü ülkeye aktarımdan önce, Madde 49 paragraf 1 cümle 1 lit. a uyarınca onayınızı alırız. GDPR uyarınca onayınızı alıyoruz ve bu onayı İçerik Yöneticisi (veya diğer formlar, kayıtlar vb.) aracılığıyla veriyorsunuz. Üçüncü ülke aktarımları durumunda, ayrıntılı olarak bilinmeyen riskler olabileceğini belirtmek isteriz (örneğin, üçüncü ülkedeki güvenlik yetkilileri tarafından veri işleme, sizin için tam kapsamını ve sonuçlarını bilmediğimiz, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan ve farkında olmayabileceğiniz).

Depolama süresi
İşlenen verilerin belirli depolama süresi bizim tarafımızdan etkilenemez, ancak Google Ireland Limited tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi Google Tag Manager'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

6.8 "Yılın Böcek Koruyucusu" yarışmasına katılım

"Yılın Böcek Koruyucusu" yarışmasına kayıt olduğunuzda, kayıt formundaki bilgileriniz, "hikayeniz" ve yüklediğiniz resimler saklanacaktır. Bu veriler sadece yarışmanın uygulanması ve sonuçların yayınlanması için kullanılacaktır. Yarışmanın uygulanması sırasında verilerin işlenmesi için yasal dayanak DS-GVO Madde 6 paragraf 1 cümle 1 lit. b) ve sonucun yayınlanması sırasında işleme için Madde 6 paragraf 1 cümle 1 lit. f) DS-GVO'dur.

Bireysel katılımcıların yarışma kayıtları ve yarışmanın kazananı web sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda yayınlanacaktır.

Veriler, siz silmemizi talep edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin yarışma tamamlandıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

7. bu gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasinin deği̇şti̇ri̇lmesi̇

İnternetin sürekli gelişimi ve bununla bağlantılı olarak yürürlükteki yasal standartlardaki değişiklikler, veri koruma beyanımızın zaman zaman uyarlanmasını gerekli kılmaktadır. DEFLEX®, bu veri koruma beyanını veri koruma kanunu hükümlerine uygun olarak istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Genel hüküm ve koşullar

İçerik sorumlusu: DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Sorumluluk Reddi

1. Çevrimiçi teklifin içeriği:
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH'ye karşı, sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi hasarlarla ilgili sorumluluk talepleri, DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH'nin kasıtlı kastı veya ağır ihmali olduğuna dair kanıt olmadığı sürece, ilke olarak hariç tutulur.

2. Referanslar ve bağlantılar:
Yazar, yasadışı içerikler hakkında tam bilgiye sahip olmadığı ve sitesini ziyaret edenlerin bu sayfaları görüntülemesini engelleyemediği sürece, sayfalarından bağlantı verilen veya atıfta bulunulan hiçbir içerikten sorumlu değildir. Yazar bu vesileyle, bağlantıların oluşturulduğu tarihte, bağlantılı sayfalarda yasadışı bir içeriğin fark edilmediğini açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantı verilen sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı sayfaların tüm içeriğinden açıkça uzak durur. Bu beyan, yazarın kendi web sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki üçüncü taraf girişleri için de geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan sorumluluk, yalnızca ilgili yayına bağlantılar aracılığıyla atıfta bulunan kişiye değil, yalnızca atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısına aittir.

Telif hakkı ve ticari marka kanunu:
Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarını gözetmeye, kendi yarattığı grafikleri, ses belgelerini, video dizilerini ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafiklere, ses belgelerine, video dizilerine ve metinlere başvurmaya gayret eder. Web sitesinde belirtilen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka adları ve ticari markalar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükteki ticari marka kanunu hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerin mülkiyet haklarına tabidir. Bir ticari markadan yalnızca söz edilmesi, üçüncü tarafların hakları tarafından korunmadığı anlamına gelmez! Yazarın kendisi tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca sayfaların yazarına aittir. DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH'nin onayı olmadan diyagramlar, sesler veya metinler gibi nesnelerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.

Bu özellikle Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V., DQS GmbH, DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle, IQNet - The International Certification Network (Bern, İsviçre), aluplast GmbH (Karlsruhe), Corona Gmbh (Relingen), Inoutic / Deceuninck GmbH (Bogen), heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. gibi aşağıdaki şirket ve derneklerin marka adları için geçerlidir. KG (Verl), GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH (Tanna), Kömmerling - profine GmbH (Troisdorf), REHAU GmbH (Guntramsdorf), VEKA AG (Sendenhorst), Schüco International KG (Bielefeld), HUECK GmbH & Co. KG (Lüdenscheid), Hartmann Fensterwerk T. Hartmann (Kirchardt-Berwangen), Wicona - Sapa Building Systems GmbH (Ulm), Hydro Aluminium Deutschland GmbH (Grevenbroich), Kawneer - Alcoa Aluminium Deutschland Inc. (Iserlohn), Jansen AG (Oberriet, İsviçre), RAICO Bautechnik GmbH (Pfaffenhausen), vb.

4. DSGVO'ya göre veri koruma:
Kişisel veya ticari verilerin (e-posta adresleri, isimler, adresler) girilmesi için fırsat verilirse, bu verilerin girilmesi gönüllü olarak gerçekleşir. DSGVO (Alman Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca genel veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

5 Bu feragatnamenin yasal geçerliliği:
Bu feragatname, yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu beyanın bölümleri veya münferit şartları yasal veya doğru değilse, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez.