Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

Těší nás, že navštěvujete naše webové stránky. Ochrana a bezpečnost vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá. Rádi bychom vás proto v tomto okamžiku informovali o tom, které z vašich osobních údajů shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky a pro jaké účely jsou používány.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti DEFLEX-Dichtsysteme GmbH, které jsou přístupné pod doménou deflex.de a různými subdoménami ("naše webové stránky").

1. Kdo je zodpovědný a jak vás mohu kontaktovat?

1.1 Řadič

pro zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

DEFLEX-Dichtsysteme® GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18-22
D-47445 Moers, Německo
Německo

Telefon: + 49 (0) 2841 / 88 88 – 0
fax: + 49 (0) 2841 / 88 88 – 199

info@deflex.de
www.deflex.de

1.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Nils Helmke
AGAD Service GmbH
Waldring 43 – 47
D-44789 Bochum, Německo

datenschutz@agad-service.de

2. O co jde?

Tyto zásady ochrany osobních údajů splňují zákonné požadavky na transparentnost při zpracování osobních údajů. Jedná se o veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To zahrnuje například informace, jako je vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, IP adresa nebo chování uživatele při návštěvě webových stránek. Informace, u kterých se nemůžeme (nebo jen s nepřiměřeným úsilím) vztahovat k vaší osobě, např. prostřednictvím anonymizace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, vyhledávání, používání, ukládání nebo přenos) vždy vyžaduje právní základ a definovaný účel.

Uložené osobní údaje budou vymazány, jakmile bude dosaženo účelu zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro další ukládání údajů. V jednotlivých operacích zpracování vás informujeme o konkrétních dobách uchovávání nebo kritériích pro uchovávání. Bez ohledu na to ukládáme vaše osobní údaje v jednotlivých případech za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků a za přítomnosti zákonných povinností uchovávání.

3. Kdo získává mé údaje?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na našich webových stránkách, předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro naplnění účelů a v jednotlivých případech se na ně vztahuje právní základ (např. souhlas nebo ochrana oprávněných zájmů). Kromě toho v jednotlivých případech předáváme osobní údaje třetím stranám, pokud to slouží k určení, výkonu nebo obraně právních nároků. Možnými příjemci pak mohou být například orgány činné v trestním řízení, právníci, auditoři, soudy atd.

Pokud pro provoz našich webových stránek využíváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje v souladu s článkem 28 GDPR v souvislosti se zpracováním objednávek naším jménem, mohou to být příjemci vašich osobních údajů. Další informace o využívání zpracovatelů a webových služeb naleznete v přehledu jednotlivých operací zpracování.

4. Používáte cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které odesíláme do prohlížeče vašeho zařízení během vaší návštěvy na našich webových stránkách a ukládáme je tam. Jako alternativa k používání souborů cookie mohou být informace také uloženy v místním úložišti vašeho prohlížeče. Některé funkce našich webových stránek nelze nabídnout bez použití souborů cookie nebo místního úložiště (technicky nezbytné soubory cookie). Jiné soubory cookie nám na druhé straně umožňují provádět různé analýzy, takže jsme například schopni rozpoznat prohlížeč, který používáte, když znovu navštívíte naše webové stránky, a přenášet nám různé informace (nepodstatné soubory cookie). Pomocí souborů cookie můžeme mimo jiné učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivějšími a efektivnějšími, například sledováním vašeho používání našich webových stránek a určením vámi preferovaných nastavení (např. nastavení země a jazyka). Pokud třetí strany zpracovávají informace prostřednictvím souborů cookie, shromažďují informace přímo prostřednictvím vašeho prohlížeče. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Nemohou spouštět programy ani obsahovat viry.

Poskytujeme informace o příslušných službách, pro které používáme soubory cookie v jednotlivých operacích zpracování. Podrobné informace o používaných souborech cookie naleznete v nastavení souborů cookie nebo ve Správci souhlasu této webové stránky.

5. Jaká mám práva?

Za podmínek zákonných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte jako subjekt údajů následující práva:
• Informace podle článku 15 GDPR o údajích uložených o vás ve formě smysluplných informací o podrobnostech zpracování a kopie vašich údajů;
• Oprava nesprávných nebo neúplných údajů, které jsme uložili, podle článku 16 GDPR;
• Vymazání údajů, které uchováváme, v souladu s článkem 17 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;
• Omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR, pokud je přesnost údajů zpochybněna, zpracování je nezákonné, údaje již nepotřebujeme a vy odmítáte jejich vymazání, protože je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR.
• Přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR, pokud jste nám poskytli osobní údaje v rozsahu souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a tyto byly námi zpracovány pomocí automatizovaných postupů. Vaše údaje obdržíte ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je předáme přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.
• Námitka dle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založena na čl. 6 odst. 1 písm. e, f GDPR a existují pro to důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. Právo vznést námitku neexistuje, pokud jsou prokázány převažující a závažné oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud je zpracování prováděno za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků. Pokud neexistuje právo vznést námitku proti jednotlivým operacím zpracování, je to tam uvedeno.
• Odvolání vašeho souhlasu v souladu s článkem 7 (3) GDPR s účinností do budoucna.
• Stížnost podle článku 77 GDPR dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo sídla naší společnosti.

6. Jak jsou mé údaje podrobně zpracovávány?

Níže vás informujeme o jednotlivých operacích zpracování, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu, povinnosti poskytnout vaše údaje a příslušné době uchovávání. Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech, včetně profilování, neprobíhá.

6.1 Poskytování webových stránek

Druh a rozsah zpracování
Když vstoupíte na naše webové stránky a používáte je, shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Následující informace jsou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu:
• IP adresa žádajícího počítače
• Datum a čas přístupu
• Název a URL načteného souboru
• Webová stránka, ze které je přístup (url odkazujícího serveru)
• Použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název vašeho poskytovatele přístupu

Účel a právní základ
Zpracování probíhá za účelem ochrany našeho převažujícího oprávněného zájmu na zobrazování našich webových stránek a zajištění bezpečnosti a stability na základě čl. 6 odst. lit. f GDPR. Shromažďování údajů a ukládání do souborů protokolu je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Neexistuje žádné právo vznést námitku proti zpracování z důvodu výjimky podle článku 21 (1) GDPR. Pokud je další ukládání souborů protokolu vyžadováno zákonem, zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout údaje, ale technicky není možné přistupovat na naše webové stránky bez poskytnutí údajů.

Doba skladování
Výše uvedené údaje budou uchovávány po dobu zobrazení webových stránek [a z technických důvodů maximálně po dobu [7 dnů]].

6.2 Kontaktní formulář

Druh a rozsah zpracování
Na našich webových stránkách vám nabízíme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím poskytnutého formuláře. Informace shromážděné prostřednictvím povinných polí jsou nutné ke zpracování žádosti. Kromě toho můžete dobrovolně poskytnout další informace, o kterých se domníváte, že jsou nezbytné pro zpracování žádosti o kontakt.
Při použití kontaktního formuláře nebudou vaše osobní údaje předány třetím stranám.

Účel a právní základ
Zpracování Vašich údajů pomocí našeho kontaktního formuláře probíhá za účelem sdělení a zpracování Vašeho požadavku na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud se Váš požadavek týká existujícího smluvního vztahu s námi, zpracování za účelem plnění smlouvy je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, ale není možné zpracovat vaši žádost bez poskytnutí informací v povinných polích. Pokud si nepřejete tyto údaje poskytnout, kontaktujte nás jiným způsobem.

Doba skladování
Pokud použijete kontaktní formulář na základě vašeho souhlasu, uchováváme shromážděné údaje o každé žádosti po dobu tří let, počínaje vyplněním vaší žádosti nebo až do odvolání vašeho souhlasu.

6.3 Newsletter

Druh a rozsah zpracování
Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách k odběru našeho zpravodaje, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu [a vaše jméno] a ukládáme tyto informace spolu s datem registrace a vaší IP adresou. Poté obdržíte e-mail, ve kterém musíte potvrdit svou registraci k odběru zpravodaje (double opt-in).
Newsletter zasíláme přímo my. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám nebo zpracovatelům ve smyslu článku 28 GDPR.

Účel a právní základ
Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání newsletterů na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Odhlášením z odběru newsletteru můžete kdykoli oznámit své odvolání s účinností do budoucna v souladu s článkem 7 (3) GDPR. Neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, ale není možné zasílat informační bulletin bez poskytnutí vašich údajů.

Doba skladování
Po registraci k odběru newsletteru uchováváme maximální údaje] až do potvrzení registrace. Po úspěšném potvrzení ukládáme vaše údaje, dokud neodvoláte svůj souhlas (odhlásíte se z odběru newsletteru).

6.4 Registrace zákaznického účtu

Druh a rozsah zpracování
V rámci zpracování objednávek shromažďujeme vaše osobní údaje za účelem registrace zákaznického účtu. Můžete si vybrat, zda chcete objednat jako host nebo zaregistrovat trvalý uživatelský účet. Informace shromážděné při registraci prostřednictvím povinných polí jsou v obou případech totožné a jsou nezbytné pro zpracování objednávky v internetovém obchodě. Při registraci trvalého uživatelského účtu shromažďujeme také heslo podle vašeho výběru. Kromě toho můžete dobrovolně poskytnout další informace, o kterých se domníváte, že jsou nezbytné pro zpracování objednávky.
Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám (např. poskytovatelům přepravních služeb / zasílatelům) a zpracovatelům pouze v souladu s článkem 28 GDPR, pokud je to nezbytné pro zpracování objednávky.

Účel a právní základ
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem registrace zákaznického účtu za účelem plnění smlouvy s Vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Existuje smluvní povinnost poskytnout vaše údaje, pokud se týkají povinných polí, protože tyto informace jsou nezbytné k vaší osobní identifikaci a k plnění smlouvy z naší strany. Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytnout údaje. Bez poskytnutí těchto informací není možná objednávka v našem internetovém obchodě a tím i uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost poskytnout dodatečné informace dobrovolně poskytnuté. Objednávka v našem internetovém obchodě je možná i bez zveřejnění dobrovolných informací.
Dodatečné zpracování Vašeho hesla pro registraci trvalého uživatelského účtu probíhá za účelem poskytnutí zákaznického účtu a zobrazení Vašich předchozích nákupů, jakož i za účelem uložení Vašich údajů souvisejících s nákupem (např. uložení fakturační adresy, různých doručovacích adres) na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Smazáním svého zákaznického účtu můžete své odvolání kdykoli oznámit s účinností do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.

Doba skladování
Pokud objednáváte jako host, vaše osobní údaje budou uloženy až do dokončení vaší objednávky (ukončení smlouvy). Při registraci trvalého zákaznického účtu uchováváme údaje související s nákupem i po skončení smlouvy, a to až do odvolání vašeho souhlasu (smazání zákaznického účtu). V obou případech dojde k dalšímu ukládání vašich údajů pouze v případě, že je to legální.
Existují povinnosti uchovávání údajů (např. daňové a obchodní právo).

6.5 Matomo (dříve Piwik)

Druh a rozsah zpracování
Na našich webových stránkách používáme open source softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK). Software nastaví soubor cookie ve vašem prohlížeči (soubory cookie viz výše). Pokud jsou navštíveny jednotlivé stránky našich webových stránek, jsou uloženy následující údaje:
1. Dva bajty IP adresy volajícího systému uživatele (anonymizovaná IP adresa)
2. Navštívená webová stránka
3. Webová stránka, ze které se uživatel dostal na navštívenou webovou stránku (referrer)
4. Podstránky přístupné z navštívené webové stránky
5. Čas strávený na webových stránkách
6. Četnost přístupu na webové stránky
Používáme společnost vyvinutou společností Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polsko hostovaná verze softwaru. Výše uvedené údaje zpracovává společnost Piwik PRO Sp. z o.o.

Účel a právní základ
Vaše údaje zpracováváme pomocí analytického softwaru Matomo za účelem vyhodnocení používání jednotlivých komponent a obsahu našich webových stránek na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas udělujete nastavením používání souborů cookie (cookie banner / správce souhlasu), pomocí kterých můžete také kdykoli oznámit své odvolání s účinností do budoucna v souladu s článkem 7 (3) GDPR. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout vaše údaje. Pokud nám svůj souhlas neudělíte, je možné navštívit naše webové stránky bez omezení, ale ne všechny funkce mohou být plně dostupné.

Doba skladování
Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Piwik PRO Sp. z o.o. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Piwik PRO: https://piwik.pro/privacy-security/.

6.6 Přítomnost na platformách sociálních médií

Na níže uvedených sítích udržujeme tzv. fanouškovské stránky nebo účty nebo kanály, abychom vám mohli poskytovat informace a nabídky v rámci sociálních sítí a nabízet vám další způsoby, jak nás kontaktovat a dozvědět se o našich nabídkách. V následujícím textu vás informujeme o tom, jaké údaje od vás my nebo příslušná sociální síť zpracováváme v souvislosti s přístupem a používáním našich fanouškovských stránek/ účtů.

Údaje, které od vás zpracováváme
Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím messengeru nebo přímé zprávy prostřednictvím příslušné sociální sítě, obvykle zpracováváme vaše uživatelské jméno, prostřednictvím kterého nás kontaktujete a v případě potřeby ukládáte další údaje, které jste nám poskytli, pokud je to nezbytné pro zpracování / odpověď na vaši žádost.
Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce).

(Statické) Údaje o používání, které získáváme ze sociálních sítí
Automaticky poskytované statistiky týkající se našich účtů dostáváme prostřednictvím funkcí Insights. Statistiky zahrnují mimo jiné celkový počet zobrazení stránky, označení To se mi líbí, aktivity na stránce a interakcí s příspěvky, dosah, zhlédnutí/zhlédnutí videa a podíl mužů/žen mezi našimi fanoušky/sledujícími.
Statistiky obsahují pouze agregované údaje, které nelze přiřadit k jednotlivým osobám. Nejste pro nás identifikovatelní.

Jaké údaje o vás sociální sítě zpracovávají
Abyste mohli zobrazit obsah našich fanouškovských stránek nebo účtů, nemusíte být členem příslušné sociální sítě a není vyžadován žádný uživatelský účet pro příslušnou sociální síť.

Vezměte však prosím na vědomí, že při přístupu k příslušné sociální síti sociální sítě také shromažďují a ukládají údaje od návštěvníků webových stránek bez uživatelského účtu (např. technické údaje, aby vám mohly webové stránky zobrazit) a používají soubory cookie a podobné technologie, na které nemáme žádný vliv. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě (viz příslušné odkazy výše)

Pokud chcete interagovat s obsahem na našich fanouškovských stránkách/účtech, např. komentovat, sdílet nebo lajkovat naše příspěvky/příspěvky a/nebo nás kontaktovat prostřednictvím funkcí messengeru, je nutná předchozí registrace na příslušné sociální síti a poskytnutí osobních údajů.

Nemáme žádný vliv na zpracování údajů sociálními sítěmi v souvislosti s vaším používáním. Podle našich znalostí budou Vaše údaje ukládány a zpracovávány zejména v souvislosti s poskytováním služeb příslušné sociální sítě a také pro analýzu chování uživatelů (pomocí cookies, pixelů/web beaconů a podobných technologií), na jejichž základě se reklama založená na Vašich zájmech zobrazuje jak v rámci příslušné sociální sítě, tak mimo ni. Nelze vyloučit, že vaše údaje budou také uloženy sociálními sítěmi mimo EU/EHP a předány třetím stranám.

Informace o přesném rozsahu a účelech zpracování vašich osobních údajů, době uchovávání/výmazu, jakož i pokynech pro používání souborů cookie a podobných technologií v souvislosti s registrací a používáním sociálních sítí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů / zásadách používání souborů cookie sociálních sítí. Zde naleznete také informace o svých právech a možnostech vznést námitku.

6.6.1 Facebook stránka

Když navštívíte naši stránku na Facebooku, Facebook shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici ve vašem počítači ve formě souborů cookie. Tyto informace se používají k tomu, aby nám jako provozovateli stránek na Facebooku poskytovaly statistické informace o používání stránky na Facebooku. Facebook poskytuje další informace o tom pod následujícím odkazem: https://facebook.com/help/pages/insights.

Prostřednictvím přenášených statistických informací není možné, abychom vyvodili závěry o jednotlivých uživatelích. Používáme je pouze proto, abychom mohli reagovat na zájmy našich uživatelů a neustále zlepšovat naši online přítomnost a zajistit její kvalitu.

Vaše údaje shromažďujeme prostřednictvím naší fanouškovské stránky pouze proto, abychom realizovali možné ustanovení pro komunikaci a interakci s námi. Tento průzkum obvykle zahrnuje: Vaše jméno, obsah zprávy, obsah komentářů a informace o profilu, které poskytnete "veřejně".

Zpracování Vašich osobních údajů pro naše výše uvedené účely je založeno na našem oprávněném obchodním a komunikačním zájmu nabízet informační a komunikační kanál v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste jako uživatel udělili souhlas se zpracováním údajů příslušnému poskytovateli sociální sítě, právní základ zpracování se vztahuje na čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že skutečné zpracování údajů provádí poskytovatel sociální sítě, jsou naše možnosti přístupu k vašim údajům omezené. Pouze poskytovatel sociální sítě je oprávněn mít úplný přístup k vašim údajům. Z tohoto důvodu může pouze poskytovatel přímo přijmout a implementovat vhodná opatření k naplnění vašich uživatelských práv (žádost o informace, žádost o vymazání, námitka atd.). Uplatnění odpovídajících práv je tedy nejúčinnější přímo vůči příslušnému poskytovateli.

Společně s Facebookem jsme zodpovědní za osobní obsah fanouškovské stránky. Práva subjektu údajů lze uplatnit u společnosti Facebook Ireland i u nás.
Podle GDPR nese primární odpovědnost za zpracování údajů Insights Facebook a Facebook plní všechny povinnosti podle GDPR s ohledem na zpracování údajů Insights, Facebook Ireland poskytuje podstatu dodatku Page Insights subjektům údajů.

Nečiníme žádná rozhodnutí týkající se zpracování údajů Insights a všech dalších informací vyplývajících z článku 13 GDPR, včetně právního základu, totožnosti správce a doby uchovávání souborů cookie na uživatelských zařízeních.

Další informace naleznete přímo na Facebooku (doplňková dohoda s Facebookem): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

6.6.2 Stránka Instagram

Když navštívíte naši stránku Instagram, Instagram shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici ve vašem počítači ve formě souborů cookie. Tyto informace se používají k tomu, aby nám jako provozovateli stránek Instagramu poskytly statistické informace o používání stránky Instagram. Instagram poskytuje další informace o tom pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460?helpref=related.

Prostřednictvím přenášených statistických informací není možné, abychom vyvodili závěry o jednotlivých uživatelích. Používáme je pouze proto, abychom mohli reagovat na zájmy našich uživatelů a neustále zlepšovat naši online přítomnost a zajistit její kvalitu.

Vaše údaje shromažďujeme prostřednictvím naší fanouškovské stránky pouze proto, abychom realizovali možné ustanovení pro komunikaci a interakci s námi. Tento průzkum obvykle zahrnuje: Vaše jméno, obsah zprávy, obsah komentářů a informace o profilu, které poskytnete "veřejně".

Zpracování Vašich osobních údajů pro naše výše uvedené účely je založeno na našem oprávněném obchodním a komunikačním zájmu nabízet informační a komunikační kanál v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste jako uživatel udělili souhlas se zpracováním údajů příslušnému poskytovateli sociální sítě, právní základ zpracování se vztahuje na čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že skutečné zpracování údajů provádí poskytovatel sociální sítě, jsou naše možnosti přístupu k vašim údajům omezené. Pouze poskytovatel sociální sítě je oprávněn mít úplný přístup k vašim údajům. Z tohoto důvodu může pouze poskytovatel přímo přijmout a implementovat vhodná opatření k naplnění vašich uživatelských práv (žádost o informace, žádost o vymazání, námitka atd.). Uplatnění odpovídajících práv je tedy nejúčinnější přímo vůči příslušnému poskytovateli.

Společně s Instagramem jsme zodpovědní za osobní obsah fanouškovské stránky. Práva subjektu údajů lze uplatnit u společnosti Facebook Ireland i u nás.
Podle GDPR plní Instagram a Instagram všechny povinnosti podle GDPR týkající se zpracování údajů Insights, Facebook Ireland poskytuje podstatu dodatku Page Insights subjektům údajů.

Nečiníme žádná rozhodnutí týkající se zpracování údajů Insights a všech dalších informací vyplývajících z článku 13 GDPR, včetně právního základu, totožnosti správce a doby uchovávání souborů cookie na uživatelských zařízeních.

Další informace najdete přímo na Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875.

6.7 Správce značek Google

Typ a rozsah zpracování
Používáme Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager slouží ke správě značek webových stránek prostřednictvím rozhraní a umožňuje nám kontrolovat přesnou integraci služeb na našich webových stránkách.

To nám umožňuje flexibilně integrovat další služby, abychom mohli analyzovat přístup uživatelů na naše webové stránky.

Účel a právní základ
Používání Google Tag Manageru je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

Máme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do USA. Předávání údajů do USA se provádí v souladu s čl. 45 odst. 1 GDPR na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zúčastněné americké společnosti a/nebo jejich američtí subdodavatelé jsou certifikováni v souladu s Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů (EU-U.S. DPF).

V případech, kdy neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (včetně amerických společností, které nejsou certifikovány v rámci DPF EU a USA), jsme se s příjemci údajů dohodli na jiných vhodných zárukách ve smyslu čl. 44 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. GDPR byly dohodnuty. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopii těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Před takovým předáním do třetí země navíc získáme váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a. GDPR, který udělujete prostřednictvím souhlasu ve Správci obsahu (nebo jiných formulářů, registrací apod.). Rádi bychom upozornili, že v případě předání do třetí země mohou existovat rizika, která nejsou detailně známa (např. zpracování údajů bezpečnostními orgány ve třetí zemi, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, na které nemáme vliv a o kterých se nemusíte dozvědět).

Doba uložení
Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

6.8 Účast v soutěži "Ochránce hmyzu roku"

Při registraci do soutěže "Odpuzující hmyz roku" budou uloženy vaše údaje z registračního formuláře, váš "příběh" a obrázky, které jste nahráli. Tyto údaje budou použity výhradně pro realizaci soutěže a zveřejnění výsledku. Právním základem pro zpracování údajů v průběhu konání soutěže je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR a pro zpracování v průběhu zveřejnění výsledku čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Soutěžní příspěvky jednotlivých účastníků a vítěze soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách a na našich stránkách sociálních médií.

Údaje nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud nebude platit účel ukládání údajů (např. po dokončení soutěže). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

7. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Neustálý další rozvoj internetu a často s tím spojené změny v platných právních normách vyžadují čas od času úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost DEFLEX® si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit v souladu s předpisy o ochraně údajů.

 

Obchodní podmínky

Odpovědnost za obsah: DEFLEX-Dichtsysteme® GmbH

Zřeknutí se

1. Obsah online nabídky:
Společnost DEFLEX-Dichtsysteme® GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči společnosti DEFLEX-Dichtsysteme GmbH, které se týkají podstatné nebo nehmotné povahy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny za předpokladu, že nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění ze strany společnosti DEFLEX-Dichtsysteme®® GmbH.

2. Odkazy a odkazy:
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky ("odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost pouze v případě, že autor zná obsah a bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na stránkách, které mají být propojeny, rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky autora, jakož i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailových konferencích zřízených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití těchto informací je výhradně odpovědný poskytovatel stránky, na kterou byl učiněn odkaz, nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a ochranné známky:
Autor se snaží dodržovat autorská práva grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů používaných ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené jím nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně u autora stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu společnosti DEFLEX-Dichtsysteme® GmbH.

To platí zejména pro obchodní značky následujících společností a sdružení, jako jsou Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V., DQS GmbH, DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle, IQNet – The International Certification Network (Bern, Švýcarsko), aluplast GmbH (Karlsruhe), Corona Gmbh (Relingen), Inoutic / Deceuninck GmbH (Bogen), heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (Verl), GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH (Tanna), Kömmerling – profine GmbH (Troisdorf), REHAU GmbH (Guntramsdorf), VEKA AG (Sendenhorst), Schüco International KG (Bielefeld), HUECK GmbH & Co. KG (Lüdenscheid), Hartmann Fensterwerk T. Hartmann (Kirchardt-Berwangen), Wicona – Sapa Building Systems GmbH (Ulm), Hydro Aluminium Deutschland GmbH (Grevenbroich), Kawneer – Alcoa Aluminium Deutschland Inc. (Iserlohn), Jansen AG (Oberriet, Švýcarsko), RAICO Bautechnik GmbH (Pfaffenhausen) a další.

4. Ochrana osobních údajů podle GDPR:
Pokud existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy) v rámci internetové nabídky, zveřejnění těchto údajů ze strany uživatele probíhá na výslovně dobrovolném základě. Další informace o obecné ochraně osobních údajů podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti:
Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, již neodpovídat nebo zcela neodpovídat platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.