Kvalita

Testováno a monitorováno

Zákazníci společnosti DEFLEX® se mohou spolehnout na testovanou a sledovanou kvalitu výrobků. Například nástroje nastavujeme pouze na certifikovaných výrobních linkách výhradně v Evropě, ale převážně v Německu. "Navrženo a vyrobeno v Německu" je pevně zakotveno ve filozofii naší společnosti.

Mnoho výrobků DEFLEX® je podrobeno zkoušce prvního typu – jako součást a základ pro požadovanou povinnost označení CE pro výrobce oken a fasád.

Promluvte si s námi o výběru správného produktu v designu a materiálu, protože DEFLEX® má mnoho vlastností, které vás inspirují!

Výrobky DEFLEX® podléhají přísné kontrole kvality. Management kvality je certifikován dle ISO 9001:2015 a podtrhuje náš zájem o zodpovědné zajištění kvality.

Od roku 1994 se této odpovědnosti stavíme čelem a neustále přispíváme k tomu, aby orientace na zákazníka, otevřenost, neustálé zlepšování a dobré dodavatelské vztahy byly naplňovány aktivním závazkem a životem.

Náš systém řízení kvality je průběžně přezkoumáván neutrálním institutem. Aktuální zkušební certifikát si můžete stáhnout zde.

ČSN EN 9001:2015

Značka CE nás oficiálně opravňuje k uvedení oken a vnějších dveří na trh v celé Evropě. V souladu s vnitrostátními omezeními a zvláštními vlastnostmi upravuje specifikace CE mimo jiné vytváření zkušebních vzorků na cestě do výrobní série. Konstruktér oken nebo vnějších dveří se přitom zavazuje, že předem sestavený výrobek předloží k počátečním zkouškám oznámenému subjektu podle funkčních charakteristik předepsaných normou DIN EN 14351 a nechá jej otestovat. Výsledná úvodní inspekční zpráva (ITT) je pak zpřístupněna skutečnému montérovi, tj. osobě, která nakonec uvádí hotový výrobek na trh, na základě hierarchického třídění.

S naším osvědčeným partnerským systémem DEFLEX® dáváme našim zpracovatelům definitivní funkční závazek všech produktů. Netušenému zbytkovému riziku tak čelí naše známé zajištění.

S čistým svědomím vám proto dáváme dalekosáhlý záruční závazek na mnoho výrobků DEFLEX®.

čti více

Jako partner napříč systémy DEFLEX® vyvíjí, montuje a dodává těsnicí profily a příslušenství pro okenní, dveřní a fasádní systémy. Kromě toho jsou vyráběny optimalizované systémové komponenty, a to i pro individuální zákaznická řešení. Mezinárodně kvalifikovaný prodejní tým pracuje po celém světě společně s obchodem s okny a kovovými konstrukcemi, poskytovateli systémů, výrobci komponentů a průmyslovými podniky.

S více než 35 lety zkušeností má SPOLEČNOST DEFLEX® know-how pro udržitelné hydroizolace budov se sofistikovanými koncepcemi těsnění. Vysoce kvalitní a udržitelné těsnicí materiály pro všechny budovy a typy oken se neustále vyvíjejí.

Osvědčení o členství v DGNB

Mnoho výrobků DEFLEX® je podle nařízení REACH považováno za "předměty". To znamená, že jako dodavatel produktů máme povinnost informovat naše zákazníky o možných látkách vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou obsaženy v koncentraci vyšší než 0,1 % ve výrobcích, které od nás nakupujete. Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV těchto látek oficiálně identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy zveřejňuje a neustále aktualizuje Evropská agentura pro chemické látky.

Aktualizace tohoto seznamu sledujeme a automaticky informujeme naše zákazníky v souladu se směrnicemi REACH, kdykoli by látka obsažená v koncentraci vyšší než 0,1 % ve výrobcích, které od nás zakoupíte, měla být identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy. Bezpečnostní a technické listy naleznete v online katalogu příslušných výrobků.