Ohjeisto

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat ohjeet / käytännesäännöt

Yhä monimutkaisemmassa talous- ja liike-elämässä liikekumppaneidemme, omistajiemme, työntekijöidemme ja yleisön luottamus riippuu suurelta osin kunkin yksilön käyttäytymisestä.

Lain ja järjestyksen kunnioittaminen

Toimintamme korkein ohjenuora on tarjota asiakkaillemme suuria etuja tuotteillamme ja palveluillamme ja siten antaa heille mahdollisuus tuottaa tai tarjota erinomaisia tuotteita ja palveluita.

Toimiemme mittapuuna on lain ja järjestyksen sekä kaikkien yrityksen sisäisten sääntöjen jatkuva noudattaminen.

Rehellisyys ja kunnioitus

Toimintaohjeemme tiivistävät tärkeimmät pakolliset standardit, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä, ja jatkavat siten rehellisyyden ja kunnioituksen arvoja, joita olemme aina harjoittaneet.

Eettiset toimintaohjeemme asettavat siten yleisesti sovellettavat puitteet ja velvoittavat kaikki työntekijät käyttäytymään lain mukaisesti ja vastuullisesti sekä tukevat työntekijöitämme heidän itsenäisessä toiminnassaan. Sen pitäisi auttaa tekemään oikea päätös aina.
tavata.

Lataa käytännesäännöt

Jokainen on vastuussa

Jokainen yksittäinen työntekijä on omalla vastuualueellaan vastuussa siitä, että hänen toimintansa on toimintaohjeidemme sääntöjen ja arvojen mukaista. Esimiehillämme on erityinen roolimallitoiminto – he eivät vain kommunikoi ja ole esimerkkejä säännöistä ja arvoista, vaan myös vaativat niitä aktiivisesti.

Eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia työntekijöitä. Odotamme kuitenkin myös kaikkien muiden yrityksemme työntekijöiden (esim. konsultit, tilapäisen työsuhteen yhteydessä olevat työntekijät) noudattavan tässä esitettyjä sääntöjä ja arvoja.

Kaikki vaikuttavat yrityksen menestykseen

Lain, käytännesääntöjen ja yrityksen sisäisten ohjeiden rikkomisella ei voi olla vain kielteisiä seurauksia jokaiselle yksilölle, vaan sillä voi olla myös vakavia seurauksia koko yritykselle.

Siksi otamme kaiken vastuun käyttäytyä sääntöjen mukaisesti ja siten edistää merkittävästi yrityksen menestystä.

Johtaminen

Dipl.-Kfm. Reinhard Vinkmann

Myynnin johtaminen, markkinointi ja henkilöstöhallinto

Peter Schuster

Kaupallinen johtaminen

Prof. Dr. Thilo Wörn

Neuvottelukunnan puheenjohtaja

Martin Runge

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja