Richtlijnen

Corporate Governance Richtlijnen/Gedragscode

In een steeds complexere economische en zakenwereld hangt het vertrouwen van onze zakenpartners, eigenaars, werknemers en het publiek in grote mate af van het gedrag van elk individu.

Eerbiediging van de openbare orde

De belangrijkste leidraad voor ons handelen is onze klanten met onze producten en diensten een groot voordeel te bieden, zodat zij uitstekende producten en diensten kunnen produceren of leveren.

Daarbij is de maatstaf voor ons handelen het voortdurend respecteren van de wet en al onze interne bedrijfsregels.

Eerlijkheid en respect

Onze gedragscode vat de belangrijkste verplichte normen samen die voor alle werknemers gelden en zet zo de waarden van eerlijkheid en respect voort waarnaar wij altijd hebben geleefd.

Onze gedragscode vormt dus een algemeen toepasselijk kader en verplicht alle werknemers om zich op een wettelijk conforme en verantwoordelijke manier te gedragen en ondersteunt onze werknemers bij hun eigen verantwoordelijke handelingen. Het is bedoeld om hen te helpen altijd de juiste beslissing te nemen.
te allen tijde.

Gedragscode downloaden

Iedereen is verantwoordelijk

Elke individuele werknemer is er verantwoordelijk voor dat zijn of haar handelingen in overeenstemming zijn met de regels en waarden van onze gedragscode. Onze managers hebben een bijzondere voorbeeldfunctie - zij dragen de regels en waarden niet alleen uit en leven ze na, maar eisen ze ook actief op.

De gedragscode geldt voor alle werknemers. Wij verwachten echter ook dat alle andere werknemers in ons bedrijf (bijv. consultants, uitzendkrachten) de hier vastgelegde regels en waarden naleven.

Iedereen draagt bij tot het succes van de onderneming

Overtredingen van de wet, de gedragscode en interne bedrijfsrichtlijnen kunnen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor elk individu, maar ook ernstige gevolgen voor het hele bedrijf.

Daarom nemen wij allen de verantwoordelijkheid om ons volgens de regels te gedragen en zo in belangrijke mate bij te dragen tot het succes van de onderneming.

Behoorlijk bestuur

Dipl.-Kfm. Reinhard Vinkmann

Management Verkoop, Marketing & Personeelszaken

Peter Schuster

Commercieel beheer

Prof. Dr. Thilo Wörn

Voorzitter van de adviesraad

Martin Runge

Plaatsvervangend voorzitter van de adviesraad