Kwaliteit

Getest en gecontroleerd

Klanten van DEFLEX® kunnen vertrouwen op geteste en gecontroleerde productkwaliteit. Zo zetten wij uitsluitend in Europa, maar meestal in Duitsland, gereedschappen op in gecertificeerde productielijnen. "Designed and made in Germany" is stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie.

Veel DEFLEX® producten worden onderworpen aan een eerste typetest - als onderdeel en basis voor de vereiste CE-markeringsplicht van raam- en gevelfabrikanten.

Praat met ons over de keuze van het juiste product qua ontwerp en materiaal, want DEFLEX® heeft vele kwaliteiten om u te inspireren!

DEFLEX® producten zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Het kwaliteitsmanagement is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en onderstreept onze zorg om kwaliteit op verantwoorde wijze te waarborgen.

Wij nemen deze verantwoordelijkheid al sinds 1994 op ons en dragen er voortdurend toe bij dat klantgerichtheid, openheid, voortdurende verbetering en goede relaties met leveranciers vol energieke inzet en leven zijn.

Ons kwaliteitsbeheersysteem wordt voortdurend gecontroleerd door een neutraal instituut. U kunt het huidige testcertificaat hier downloaden.

ISO EN 9001:2015

De CE-markering geeft ons officieel toestemming om in heel Europa ramen en buitendeuren op de markt te brengen. Onder voorbehoud van nationale beperkingen en bijzondere kenmerken regelt de CE-specificatie onder meer het maken van proefstukken op weg naar de productieserie. In dit verband verbindt de ontwerper van ramen of buitendeuren zich ertoe het voorgemonteerde product aan een eerste test door een aangemelde instantie te onderwerpen overeenkomstig de door DIN EN 14351 voorgeschreven prestatiekenmerken en het te laten testen. Het daaruit voortvloeiende verslag van de initiële test (ITT) wordt vervolgens op basis van een hiërarchische indeling ter beschikking gesteld van de feitelijke assembleur, d.w.z. degene die het eindproduct uiteindelijk in de handel brengt.

Met ons beproefde DEFLEX®-partnersysteem geven wij onze verwerkers een definitieve functionele zekerheid voor alle producten. Een onbekend restrisico wordt dus gedekt door een gerenommeerde herverzekering van onze kant.

Met een zuiver geweten geven wij u daarom een verregaande garantiebelofte op veel DEFLEX® producten.

meer leren

DEFLEX® ontwikkelt, monteert en levert als systeemoverschrijdende partner afdichtingsprofielen en toebehoren voor raam-, deur- en gevelsystemen. Daarnaast worden ook geoptimaliseerde systeemcomponenten vervaardigd voor individuele klantoplossingen. Een internationaal gekwalificeerd verkoopteam werkt wereldwijd samen met de raam- en metaalbouwhandel, systeemaanbieders, fabrikanten van bouwelementen en industriële bedrijven.

Met meer dan 35 jaar ervaring heeft DEFLEX® de knowhow voor duurzame bouwafdichting met uitgekiende afdichtingsconcepten. Er worden voortdurend hoogwaardige en duurzame afdichtingsmaterialen voor alle gebouwen en raamtypes ontwikkeld.

DGNB lidmaatschapsbewijs

Veel DEFLEX® producten worden onder REACH als "artikelen" beschouwd. Dit betekent dat wij als leverancier van artikelen de plicht hebben onze klanten te informeren over mogelijke zeer zorgwekkende stoffen die ooit in een concentratie van meer dan 0,1% aanwezig zijn in de producten die u bij ons koopt. Een kandidaatslijst van deze stoffen die officieel als zeer zorgwekkend zijn aangemerkt, wordt gepubliceerd en voortdurend bijgewerkt door het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Wij houden updates van deze lijst bij en informeren onze klanten automatisch in overeenstemming met de REACH-richtlijnen wanneer een stof in een concentratie van meer dan 0,1% in de producten die u bij ons koopt als zeer zorgwekkend moet worden aangemerkt. Veiligheids- en technische gegevensbladen vindt u in de online catalogus bij de respectieve producten.